TÊCNIQUES
Concepte de tècniques artístiques.
El mot tècnica significa el conjunt de procediments i recursos que fa servir una ciència o art.
En general, la tècnica no és exclusiva d'un període, d'un focus geogràfic o d'una acció personal; però alguns materials, recursos i llenguatges denoten noves inquietuds paral·leles a les mentalitats del moment, per la qual cosa cal entendre la tècnica artística com un fet que representa la seva cultura.
Tècniques pictòriques clàssiques:
Tota pintura està formada per un pigment, un aglutinant (algun tipus de cola) i un disolvent o diluent.
Amb aquests 3 elements, mireu totes les possibilitats tècniques que han anat desenvolupant els artistes a: en el taller de l'artista.
Noves tècniques i tendències
I quatre imatges per preparar-la


Una tècnica, El gravat
Alguns conceptes a aquest bloc de ViP. També pots visitar aquesta galeria de recursos en linòleum.
Exemples de treballs en linogravat de maribleduca.

Més tècniques clàssiques (les contemporànies al menú de l'esquerra: art, body art, land art, entorn...)
Vocabulari bàsic:
http://clio.rediris.es/n31/desastreguerra/vocabulario.htm
http://oliba.uoc.edu/aureum/ca/s03/index2.html
http://xtec.cat/~mplanel4/tegp/relleu/relleu.htm
www.xtec.es/ ~mlope263/historia.html

Altres enllaços

Apartat de tècniques del bloc de Ramon Ballesté
Enllaç a l'Ies Infanta Isabel d'Aragó amb exemples de treballs d'alumnes: http://www.iesinfanta.org/visualip/
recursos Educathyssen de tècniques artístiquesbloc amb algunes de les tècniques clàssiques (caseïna,...) i altres
Lectura i re-interpretació d'obres artístiques a través de diferents tècniques
Les tècniques dels il.lustradors a una mà de contes
Més recursos d'il.lustració a espiral cromàtica
Apartat de tècniques del bloc de Ramon Ballesté amb un fragment de la càmera fosca de "La chica de la perla"

Tècniques de maribleduca
Artistes de referència per comentar tècniquesClàssicsRembrandt, Beuys, Nolde
Contemporanis
Jonty Hurwitz