Cercador de llicències
http://phobos.xtec.net/sgfprp/entrada.php

Llicències d'estudis concedides pel departament d'educació a l'àrea d'educació artística o educació inclussiva


Francisco Alonso Martínez; Desenvolupament de la creativitat a partir de la fotografia. Curs 1997/08
Fotografia, creativitat, art, fotografia digital, photoshop, imatge, fotoquímica, punt, línia, figura, to, color, textura, moviment, ritme, proporció, espai, composició, forma, tècnica.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/199798/memories/FAlonso.pdf

Clara Perxachs; Proposta per l'actualització del professorat, materials curriculars per a la comprensió del patrimoni i atenció a la diversitat. Curs 2001-02
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200102/memories/claraperxachs.exe
Paulino Rodríguez Barral; Introducción a la iconografía del arte occidental de contenido religioso. Curs 2002-03
Iconografia del arte cristiano
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200203/memories/prodriguez/principal.htm


Eva Cortés i Giner; Estudi i apropament de l'Educació Visual i Plàstica a l'obra dibuixada de Remedios Varo. Curs 2002-03
Memòria de 85 pàgines amb text i il·lustracions de l'obra gràfica de l'artista.
Il·lustracions del treball de l'alumnat.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200203/memories/ecortes.zip
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200203/resums/ecortes.html

Montserrat Planella Serra; Desenvolupament curricular i instruments de les matèries de Batxillerat d'Art. Creació d'un web de recursos i materials per al professorat d'aquestes matèries. Curs 2003/04
El resultat del projecte s’ha formalitzat en un lloc web on el professorat hi pot trobar diferents recursos per a les matèries del batxillerat d’arts: - Propostes didàctiques i materials per a les matèries de volum, tècniques d’expressió graficoplàstica, imatge i fonaments de disseny. De cada matèria es fa una proposta de desplegament del currículum. Aquesta, s’ordena a partir d’un conjunt d’unitats didàctiques. A cada unitat s’ofereix una seqüència d’activitats acompanyades dels documents de suport per a desenvolupar-les. Aquests documents poden ser impresos per utilitzar-los en la tasca docent.
http://www.xtec.es/~mplanel4/

Carme Garriga Verdaguer; El món màgic de Salvador Dalí a internet. Curs 2003/04
Materials i propostes adreçades a mestres i a alumnes per afavorir la descoberta de l’artista i potenciar a l’aula les activitats d’educació artística: visual i plàstica (observació, lectura d’imatges, creació plàstica..) tot interrelacionant sovint amb altres àrees del currículum.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200304/memories/859m.pdf
http://www.xtec.es/~aperafit/dali/

Laura Begoña Terré Alonso; Repertori d'imatges de la història de la fotografia catalana. Creació d'un material multimèdia interactiu per a la secundària post-obligatòria. Curs 2003/04
Llibre DIN A 4 enquadernat, en paper amb el següent contingut: a. Antologia de les 25 imatges capçaleres impreses. b. Els 25 textos descriptius de cada imatge. c. Guia per a la lectura de la imatge fotogràfica d. Bibliografia crítica. Una bibliografia, de 33 pàgines, que aplega els llibres més importants publicats sobre els autors presentats al multimèdia, amb comentaris sobre el valor i les característiques de cada llibre. Aquesta bibliografia pretén també ajudar a la confecció d’una biblioteca bàsica de fotografia. Aquest material s’ofereix també en format PDF al CD2 e. Recull de pàgines web.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200304/memories/687m.pdf
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200304/memories/687a1.zip
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200304/memories/687a2.zip

Maria Vilallonga Tena; La visió calidoscòpica de la imatge digital. (Fotografia, vídeo i cinema) Curs2004-05
El treball La Visió Calidoscòpica de la Imatge Digital conté 226 pàgines amb bibliografia agrupada temàticament. Està diferenciat en cinc seccions: Les quatre primeres –Fotografia (anàlisi d’imatges procedents del fotoperiodisme), Tractament d’imatges, Vídeo i La Pintura al Cinema– contenen propostes d’activitats; la cinquena, com a complement a la biblioteca d’imatges, inclou documentació i informació sobre l’obra d’Antoni Gaudí. S’adjunta una biblioteca d’imatges de l’arquitectura de Gaudí i de les obres pictòriques tractades, continguda en 4 CDs (fotografia) i un DVD (clips de vídeo).
http://www.xtec.net/~mvilallo/calidoscopi/index.htm
http://www.xtec.net/~mvilallo
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200405/memories/935m.pdf

Albert Alfonso i Moreno; L'educació audiovisual a secundària: situació actual i proposició de canvi; disseny d'una programació curricular i elaboració de materials. Curs 2004-05
La cultura mediàtica és un referent permanent que condiciona i modela contundentment el pensament, la identitat i el comportament individual i social de les persones. amb els quals s’han elaborat els materials del curs de formació DV31
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200405/memories/912m.pdf
http://www.xtec.net/~aalfons2/

Xavier Giménez Bueno; L'educació artística: un currículum per a l'educació intercultural i un àmbit per a la comprensió social. Curs 2005/06
La investigació pretén aproximar-se a aspectes relatius a les inclinacions i als rastres de les històries personals dels/les alumnes de primària, i com aquests aspectes operen en la relació amb les manifestacions artístiques, així com en els processos de producció artística. Per aquesta raó, la recerca barreja mètodes relacionats amb l’etnografia, la fenomenologia i la investigació narrativa amb el desig d’explicar i descriure un fenomen tant ple d’ambigüitats com el que planteja les relacions dialogants amb manifestacions artístiques contemporànies i que, en la majoria dels casos, es transfereixen mitjançant entramats carregats de subtileses i de impressions que no tenen res a veure amb processos lineals d’aprenentatge amb els que solem estar més acostumats.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200506/memories/1004m.pdf

Ramon Llinés i Camps; ART i CULTURES Consideracions entorn a l’Educació Artística i proposta de sis models per treballar art i cultures a l’educació primària. Curs 2005/2006
Art i Cultures pretén oferir al professorat d'Educació Artística de primària uns models en els que es treballen tant obres i autors de les avantguardes del segle XX, com obres que pertanyen a cultures diferents de l'occidental. El treball es basa en la idea que per entendre qualsevol obra d'art no n'hi ha prou amb una anàlisi formal de l'obra, sinó que cal estudiar l'entorn, la cultura des de la que ha estat feta. Així l'Educació Artística, sensibilitzant l'alumnat envers la comprensió de les diferents manifestacions d'art, pot esdevenir un camí de coneixement de la diversitat cultural.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200506/memories/1086m.pdf

M. del Mar Moron Velasco; L'art del segle XX a l'escola. Propostes didàctiques per a treballar a l'àrea de llenguatge plàstic i de visual i plàstica: a les etapes d'Infantil i Primària. Curs 2005/2006
El treball realitzat consisteix en un recull de material teòric sobre l'art del segle XX: moviments artístics i artistes, i unes propostes didàctiques per a treballar a l'àrea de llenguatge plàstic i visual i plàstica a Infantil i Primària.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200506/memories/1077m.pdf
http://www.xtec.net/~mmoron/

M. Carmen Ortíz Valeri Recursos materials i activitat experimental en l'educació artística: metodologia i didàctica del projecte artístic .curs 2006-07
És un treball de caràcter teòric que té diferents apartats consta de: una aproximació de caràcter històric i metodològic, que acompanya una reflexió sobre el context i, finalment, hi ha una guia de recursos didàctics sobre la metodologia del projecte artístic amb materials textuals i audiovisuals en l’àmbit del disseny.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/memories/1678m.pdf

Esther Ropero Gallego; L’ART CATALÀ COM A EIX VERTEBRADOR DE L’ÀREA DE VISUAL I PLÀSTICA. PROPOSTES PER UNA ESCOLA MODERNA. Curs 2006/07
Propostes didàctiques completament desenvolupades per aplicar a l'escola, dins de l'àrea de Visual i Plàstica per Primària. Ofereix la possibilitat de treballar per nivells, per cicles i per intercicles. Hi ha disponible un recull d'imatges, recull de fonts d'informació per cada tema, atenció especial als audiovisuals per l'aula, als contes i llibres per treballar els temes...
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/memories/1611m.pdf
http://www.xtec.cat/~eropero.htlm

M. Teresa Pujol Mongay; Interaccions amb l'art a l'educació infantil. Curs 2006-07
La recerca sorgeix de l'experiència amb infants d'educació infantil en el camp de la cultura visual i plàstica. De la necessitat d'investigar les produccions artístiques com una de les fonts significatives de coneixement i interacció amb l'entorn. Aquestes ens ajuden a representar i interpretar el món i, en conseqüència, també a construïr-lo. El coneixement de l'entorn no es limita als seus aspectes estrictament naturals sinó que incorpora els elements artístics. Precisament, a través de les obres d'art i de la cultura visual es pot interactuar amb aquest entorn i entendre'l perquè el representen. La recerca analitza un conjunt d'experimentacions en que es posen de relleu algunes qüestions de gran importància de cara a establir criteris a l'hora d'acostar els nens i nenes al món de l'art. S'ha analitzat aquest procés a partir de les pròpies produccions que els infants porten a terme i, també,amb el diàleg i el contrast amb persones i contextos vinculats a la pràctica de l'art.
http://phobos.xtec.cat/mpujol75/

Eloïsa Valero Anton; Recorregut iconogràfic per l'art contemporani i la seva incidència en l'actual currículum d'educació visual i plàstica. Curs 2006/07
proposa un mètode de treball interdisciplinari que pren com a referent les manifestacions artístiques contemporànies per tal de vincular l’actuació a l’aula de visual i plàstica als contextos socials i culturals de l’actualitat.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/memories/1692m.pdf
http://www.xtec.cat/~evalero6/

Montserrat Pons Pallares; Aproximació telemàtica a l'art contemporani. Comunicació, art i educació. Curs 2006-07
Dinamització entre l’art, l’educació i la cultura. Introducció i participació a l’aproximació de l’art amb els recursos municipals: museus locals i centres educatius de la zona. Utilització dels recursos telemàtics com a eines intercomunicatives. He anat treballant al voltant de l’art contemporani, però fonamentalment a través de l’art conceptual i l’art cinètic, basant-me sempre en la voluntat d’evocar aproximacions vers l’art a l’abast nostre i que de manera més directa permetés aprendre, experimentar i gestionar capacitats didàctiques al voltant de dos projectes expositius, realitzats durant el curs 2007 a Argentona: DESBROSSAR, diàlegs amb Joan Brossa per JM Calleja i Joan Casellas i al Masnou: JORDI PERICOT, vint anys d’art cinètic 1964-1984 + gràfics actuals.
http://www.xtec.cat/~mpons123/index2.htm
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/memories/1626m.pdf

Montserrat Oliva Segura; LA CIUTAT: UN MÓN PER DESCOBRIR Recerca didàctica d'educació visual. Curs 2006/07
L’objectiu d’aquest treball és oferir una nova manera de treballar el llenguatge visual. En ell, la ciutat és la protagonista i alhora el recurs a utilitzar per educar visual i plàsticament els infants i joves. Està dissenyat perquè els alumnes puguin assolir, o si més no treballar, la majoria d’objectius del currículum d’educació visual i plàstica d’educació primària. Consta primer d’una part teòrica en la qual es tracten els temes de la percepció i de la ciutat tot relacionant-los amb l’educació. També hi ha una anàlisi i classificació per temes dels objectius prescriptius de l’assignatura d’educació visual i plàstica per a infantil i primària. Els diversos temes de llenguatge visual estan classificats en cinc apartats: l’estructura, el color, la llum, el grafisme i l’espai. Cada un conté diverses unitats de programació, en total 21, sobre els aspectes de llenguatge visual que es poden treballar en una ciutat, exemplificats mitjançant fotografies. Sobretot es tracta d’aprendre a mirar, a trobar i apreciar els valors estètics en tot allò que ens envolta, i aprofitar-ho per a desenvolupar conceptes i pràctiques artístiques. http://phobos.xtec.net/sgfprp/resum.php?codi=1587
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/memories/1587m.pdf

Anna Serrano Blanquer; La representació de la figura humana: un tractament interdisciplinari de l'educació artística. Curs 2006/07 La recerca parteix de la idea que és possible treballar la representació de la figura humana de manera global, tot relacionant-la amb altres àrees del currículum. Per tal d’aconseguir començar a veure l’educació artística com a una eina integradora que ha de funcionar lligada a altres coneixements que hi estan associats i que han de ser significatius pels infants.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/memories/1574m.pdf

Esther Collados; Anàlisi i experimentació d'actuacions per a la millora de l'educació artística a l'Escola Secundària Obligatòria . Curs 2006/07
El projecte que es va proposar realitzar aquesta llicència d’estudis tenia per finalitat dissenyar i experimentar actuacions per la millora de l’educació artística a l’escola secundària obligatòria, a través de la construcció d’un estudi múltiple de casos, que generés noves situacions d’aprenentatge en relació a les arts visuals i plàstiques i n’analitzés els seus resultats, cercant bones pràctiques educatives, viables de ser extensibles a d’altres contextos educatius. L'objectiu general de l'estudi es proposava explorar en contextos específics, actuacions que ajudessin a desenvolupar el currículum d’educació artística en les etapes de l’ensenyament secundari obligatori, per tal d’aconseguir generar experiències i bones pràctiques educatives en relació a aquesta àrea, així com proporcionar algunes informacions rellevants als centres educatius i al Departament d’ Educació que puguessin servir com a base i ajuda per la planificació i desenvolupament del currículum d’educació visual i plàstica.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/memories/1562m.pdf

Marta Juvanteny Gorgals; Exercicis per realitzar amb ordinador el dibuix tècnic de batxillerat. Curs 2006/07
Amb aquest treball s'elabora material didàctic per desenvolupar els continguts propis de la matèria de Dibuix tècnic del batxillerat a través d'exercicis que tenen com a suport el programari de Dibuix Assistit per Ordinador Autocad.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/memories/1613m.pdf
http://www.xtec.cat/~mjuvant2/dibuixtecnic/dibuixtecnic.htm

Glòria Llompart; Didàctica de l'art contemporani: model experimental per a la Comprensió de la Producció Artística Contemporània. Curs 2007/08
La recerca té com a objectiu el disseny i la implementació d’un model d'EViP per a la Comprensió de la Producció Artística Contemporània i es desenvolupa en quatre parts. La primera part defineix el marc teòric de la recerca i comprèn: a)els indicadors actuals sobre la Didàctica de l’Art contemporani, b)els actuals indicadors i tendències en Educació Artística, i c)una anàlisi del nou currículum d'EViP(LOE), així com la seva comparació amb l’anterior disseny curricular (LOGSE). La segona part presenta el disseny del model didàctic a través de dos apartats: el de la proposta curricular enfocada cap a la Comprensió de la Producció Artística Contemporània (CPAC) i el del model experimental per a implementar a l’aula (unitat de programació sobre La producció Artística amb guia didàctica per al professorat). La tercera part mostra l'estudi de cas que il·lustra l’experimentació i l’avaluació del model d’EViP en dos cursos de l'ESO. Finalment s’exposen les conclusions a què s’ha arribat amb aquest estudi tot analitzant apartat per apartat. En apartats annexos, s’aporten els instruments de recerca utilitzats (Annex I), la documentació de les sessions de classe (Annex II) i altres resultats numèrics i gràfics de la recerca que poden resultar d’utilitat (Annex III, CD-ROM).
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200708/memories/1836m.pdf
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200708/memories/1836a1.pdf
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200708/memories/1836a2.zip

M. Begoña Simón Casaprima; Un passeig per la història a la classe de plàstica. Curs 2007/08. primària
Aquest treball té com a objectiu l'utilització de la llengua anglesa a la classe de plàstica. Aquesta classe està vertebrada sobre algunes etapes històriques i artístiques de la humanitat. Consta de sis unitats i en cadascuna d'elles es treballa una tècnica plàstica diferent. Cada unitat està presentada amb un power point. Desprès de cada unitat hi ha un full d'autoevaluació pels alumnes i una fitxa de control pel mestre.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200708/memories/1714m.pdf
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200708/memories/1714a.zip

Glória López de Rego Fernández; Els ensenyaments artístics, un valor d'integració per a l'alumnat amb risc de margincació social. Curs 2007/08.
L'estructura del treball té dues parts diferenciades, una primera part de reflexions sobre el tema i plantejada com a material d'orientació i autoformativo per al professorat. I una segona part on s'explica la investigació portada a terme, amb les corresponents activitats, suggeriments per a treballar a l'aula i un seguit de propostes d'intervenció pedagógica susceptibles de poder ser aplicades en diferents situacions educatives.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200708/memories/1733m.pdf

Alfred Porres Pla; Relació pedagògica i experiència viscuda: les aules de secundària com a llocs de trobada entre subjectes. Curs 2008-09
El propòsit d'aquesta recerca ha estat contribuir a la construcció d’una nova narrativa per a l’educació secundaria que reconegui i respecti la condició de subjecte de cadascun dels nois i les noies que acull, per a què tots i totes puguin trobar el seu lloc per a aprendre, però també per a 'ser'
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1902m.pdf
http://blocs.xtec.cat/aprendreaser

Glòria Martí Rubí; Interdisciplinart. noves aportacions dins el currículum artístic i l'àrea de psicopedagogia. Les TIC com a eina vehicular. Curs 2009-010
Inter-pluri-transdisciplinarietat...Aquest és un treball d’investigació que aporta informació, reflexions i experiències de professionals que utilitzen diferents llenguatges artístics per a la comunicació i la creació, per tal de poder donar impuls a iniciatives i projectes posteriors de interrelació en les diferents àrees artístiques. Aporta informació sobre l'artteràpia i aplicacions pedagògiques, informació sobre congressos, entrevistes, recerca històrica i informació d’interès general centrada en l’àrea artística interdisciplinària. En el bloc d’informació realitzat a USA aporta dades sobre el sistema educatiu en aquest país. Recull projectes que duen a terme diferents associacions dins l’àrea artística i artterapèutica i relacionades en el camp de l’educació, la salut i la immigració.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200910/memories/2049m.pdf

Isabel Taixes Dolcet; e-portafoli creatiu i e-portafoli pendent, una experiència i una proposta de blended learning en el context de Dibuix artístic de Batxillerat .Curs 2009-010
El treball de la llicència ha consistit en el disseny tecnopedagògic de dos cursos que pretenen millorar dues situacions d'ensenyament-aprenentatge que es donaven a l'aula de Dibuix artístic de 2n de BAT: el tractament de la matèria pendent del curs anterior i un treball trimestral creatiu i d'experimentació personal que l'alumnat desenvolupava pel seu compte. S'ha intentat aconseguir un disseny dels cursos que integrés els elements disciplinaris (relatius a la matèria), els metodològics (objectius, temporització, avaluació...) i els tecnològics, i s'ha acabat per perfilar dues propostes semipresencials que empren estratègies pedagògiques com el portafoli digital, el treball per projectes, la col·laboració entre l'alumnat i la interacció en l'espai virtual, la tutorització en línia, el pacte individual de treball o l'autoavaluació de competències.
Memòria del treball en PDF http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200910/memories/2050m.pdf
Pàgina web: http://agora.xtec.cat/iesgabrielferrater/moodle/course/view.php?id=762
Moodle: http://agora.xtec.cat/iesgabrielferrater/moodle/course/view.php?id=761curs e-portafoli, cal entrar com convidat

Marta Teixidó Ribas; Competència multicultural en educació artística a l'educació secundària. Curs 2006-07
En el context educatiu actual, la competència multicultural hauria de tenir un paper important en els diversos àmbits de competència de l’alumnat, a les diferents àrees curriculars i en el marc del Projecte Educatiu de Centre (PEC). És des d’aquesta perspectiva que se centra l’estudi, a partir de la reflexió d’una competència multicultural en educació artística determinant coma eix vertebrador tres actuacions diferenciades: •com a una aproximació a un concepte descriptiu, definitori i comprensible, •com a vinculació a la perspectiva professional del docent com a educador o educadora (inter)culturalment competent en educació artística, i •la competència multicultural en l’art, en quant a les actuacions i propostes educatives.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/memories/1612m.pdf

Marta Jiménez Albiol; La nau, visual i plàstica en xarxa. Curs 2009-10

http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200910/memories/2060m.pdf