EL LAND ART
El Land art, o (art de la terra) és un moviment artístic que sorgí als Estats Units d'Amèrica a finals dels anys 60 i principis dels 70. Sol ser creat en la naturalesa, utilitzant materials naturals.
El principi fonamental de Land Art és alterar, amb un sentit artístic, el paisatge, per produir el màxim d’efectes i sensacions a l’observador. Es pretén reflectir la relació entre l’home i la terra, el medi ambient i el món. L'art deixa de representar el paisatge per ser en el paisatge

precedents al land art: els "geoglifos".
nazca4.jpgpalpa_geoglifos_piedras_gordas_05.jpgfiguras.gifDibuixos sobre els costats d'alguns turons de Perú, EEUU, Chile,..., realitzats amb la tècnica d'addició de pedres per habitants anteriors a la conquesta espanyola. Poden medir kilòmetres de dimensió. Sovint només es veuen bé des d'un avioneta. Solen representar motius figuratius o geomètrics.Els arqueòlegs creuen que podien tenir funció ritual per afavorir la recollida d'aigua i la fertilitat.
UN EXEMPLE D'ART LAND

Visiona al youtube algun dels videos de Andy Goldsworthy


MÉS ENLLAÇOS D'ARTISTES LAND
crop circles 10.jpg
Crhisto_i_jean_Claude.jpg
Intervenció de Christo i Jean Claude.
Article al País

circle makers

I d'altres enllaços relacionats
http://long-mashe.blogspot.com/ Richard Longhttp://long-mashe-expo.blogspot.com/
Exposicions a Lanzarote: art-natura a la fundació Cesar Manrique
Nils Udo, galeria d'Andrés Amador
Arthus Bertrand i les seves fotografies aères
Comentaris i fotografies de treballs d'artistes i la seva relació amb la natura, galeria d'artistes land


El bloc de la fotografia de la natura
La vida , un viatge a través del temps de Frans Lanting (en anglès)
Pel·lícula HOME al youtube
Treball fotogràfic per reflexionar sobre el consum d'energia

L'ENTORNArt ambiental

Tipus d'art en què l'artista crea un espai tridimensional preprogramat o activat mecànica, per tal d'envoltar l'espectador en una multiplicitat d'estímuls sensorials: visuals, auditius, cinètics, tàctils i de vegades olfactius, segons una intenció comunicativa. El Environment art, que va començar a consolidar-se en la dècada de 1960, implicava una estreta participació de l'espectador: es van planejar obres d'aquest tipus de manera deliberada per tal d'obligar l'espectador a intervenir en els happenings o al «joc».

També es parla d'art urbà, art públic
Una proposta: WALLPEOPLE
art al carrer

PROPOSTA DE TREBALL A 4art D'ESO

Realització d'un portafolis digital
  • El portafoli digital és un espai de reflexió sobre el propi treball i, per tant, s’hi incorporaran comentaris breus sobre la justificació del tema, els objectius, la metodologia seguida, la tècnica emprada, les conclusions finals, esbossos, infografies, fotografies, etc. en relació a una activitats proposada.
  • Admet la recopilació d’anècdotes, vivències i descobertes personals.
  • És també un espai de recerca i documentació, on podem afegir textos, fotografies, links, etc.

    Realització d'una acció a l'entorn
    portada-01.jpg
  • Desig.swf