"el científico necesita ideas. Y no las obtiene por la vía del método científico, sino que debe estar atento al arte y a la intuición"

BELÉN GINART; REPORTAJE: El arte, alimento del científico Cataluña - 17-02-2003


Artografia
art.jpg

Estar implicat en la pràctica de la a/r/tography significa investigar en el món mitjançant un procés continuat de fer art i escriure, no per separat, més aviat interconectades per crear significats afegits i/o intensificats.

indagat.jpg
web indàgat
Indaga't, Grups d’Innovació Docent per afavorir la Indagació

La finalitat primera del grup és promoure, desenvolupar, avaluar i divulgar estratègies de col·laboració entre els docents participants que es vinculin amb l’afavoriment de formes d’aprenentatge integrades i plenes de sentit per als estudiants.

esbrina.jpg
El grup de recerca consolidat Esbrina, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis (antic FINT), es dedica a l’estudi de les condicions i els canvis actuals de l’educació en un món mediat per les tecnologies digitals i la cultura visual
http://www.culturasvisualesglobales.net/index.html art, globalització, intercanvi

Sin_título-1.jpg
web projecte zero
Projecte Zero

Fundat al 1967 per Nelson Goodman dins la Universitat de Harward,