IL·LUSTRACIÖ
Alguns il·lustradors, una presentació de Sara Vilà al bloc:
http://labombetaencesa.wordpress.com