EL FOTORREPORTATGE

Quan fem servir la fotografia com a eina d’expressió, només pensem en les qüestions artístiques: la plàstica, la llum, la composició, els colors… Sovint deixem de banda la potència més gran que té la fotografia: l’expressió de les idees i els fets.

El reportatge és el mitjà amb el qual el fotògraf pot explicar fets mitjançant imatges. Cada fotografia és com el paràgraf d’un text que té sentit amb la presència de la resta. L’ordre, la mida de les fotografies, la posició en la pàgina, la durada en la projecció, etc., són els elements que hem de calcular per donar sentit a la narració. Un reportatge plantejat d’aquesta manera és també una peça de creació però, a diferència de les obres d’art, té una funció social molt important: la de donar a conèixer una realitat i guardar-la per a la memòria.
Captació de l’instant
La fotografia té la capacitat de captar allò que és fugaç i que la vista té dificultats de veure i la ment de comprendre, perquè es confón amb el riu d’esdeveniments de la vida. Un veritable instant fotogràfic no es pot preparar.

enllaços per gèneres:

Fotorreportatge:
http://mediastorm.org/
http://www.fotografoscolombianos.com/galeria/alex/menu/menu.htm
http://www.zanabriski.com/
Fotoperiodisme: Visa
http://www.visapourlimage.com/index.do


Selecció de fotografies de fotografies realitzades a les sales del Visa. Perpinyà 2008
Los niños del barrio rojo – Born into Brothels (subtitulado)

Proposta d'activitats a l'Eso:
 • Realitzar un fotorreportatge
Primer cal explicar el concepte i visualitzar propostes de professionals
Cal veure bones fotografies i parlar d'elles tot observant-les. Seria bo fer primer un treball d'anàlisi.
Decidir un tema a treballar:
 • Disfressat d’idees. (Adolescents i identitat)
 • Què passa amb les noies? (Feminisme i masclisme entre els joves)
 • Anem cap a la fi del món? (Ecologia i problemes medi ambientals)
 • Som feliços amb tantes coses? (Consum compulsiu entre els adolescents)
 • Gent com nosaltres? (Acceptació d’altres cultures i convivència amb la immigració)
 • Guanya sempre el més fort? (L’ús de la violència entre els joves)
 • Val la pena córrer el risc…? (El consum de drogues)
 • Oposant-se als pares (Lluita generacional)
 • Viure endollat (la dependència de les tecnologies)
 • Davant el mirall (Culte al cos)
 • Sexe per primera vegada
 • A què et dediques fora de l’escola? (Diferents maneres de viure el temps lliure) ,...
 • Es port fer un fotorreportatge també jugant amb aspectes formals de l'enquadrament (plans, angulació), un tipus d'il.luminació, gènere,...

Realitzar les fotografies conscients de quins tipus de plans i angulacions utilitzem.
Decidir la manera de presentar-lo: un powerpoint, un slide, un bloc,...
Muntar la narració segons el contingut, o el ritme, o els aspectes formals.
Projectar els resultats a l'aula i valorar-les
(proposta extreta del curs de formació permanent de l'Xtec DVSP)