EL FOTOMUNTATGE
El Fotomuntatge
View SlideShare presentation or Upload your own.

Tècnica que consisteix en juntar dos o més imatges diferents en una de sola. Ofereix grans possibilitats en la fotografia creativa, ja que les idees arriben a l’espectador d’una manera més directa. Però també cal reflexionar davant dels missatges creats per als anuncis publicitàris, tot diferenciant-los de la funció informativa de la fotografia de premsa i valorant les implicacions ètiques que comporta la manipulació de la realitat.
El fotomuntatge és una tècnica que ja té molts anys de vida a la història de la fotografia i és evident que aquest concepte de representació és més antic que la fotografia. La pintura narrativa és, en concepte, com el fotomuntatge. Pensem en els quadres de El Bosco, per exemple, el qual aplegava escenes dispars i composava personatges amb la barreja de diferents éssers.
Aguns fotògrafs pioners van elsborar composicions amb diversos negatius de l’anglès Henry Peach Robinson (1830 - 1901) per construir escenes com si es tractés d’una única presa.
El fotomuntatge va tenir la seva etapa daurada durant el periode entreguerres, a Berlín, amb els artistes Dadà que van trobar en aquesta tècnica la manera més directa per expressar el seu inconformisme i provocar al poder. D’aquesta època són molts dels exemples i els artistes de molt bona qualitat i profunditat: Hannah Höch, Kurt Schwitters, Raoul Hausmann i John Heartfield (1891–1968).
El moment actual és molt important per al fotomuntatge, degut a les possibilitats que ha introduït la fotografia digital i els programes d’edició. El fotomuntatge es fa servir a la publicitat, i estalvia moltes despeses de desplaçament, evita complicacions d’il·luminació, possibilita canvis d’escala i aplega diferents objectes i realitats per a crear imatges sorprenents amb un caràcter molt real.
Malauradament, el fotomuntatge ha entrat de manera un poc il·lícita al camp de la fotografia d’informació. Sovint les fotografies es manipulen interessadament per fer creure coses diferents de les que estan passant a la realitat, sense que ningú noti el truc.
(informació extreta del curs DVSP de formació permanent de l'Xtec)

Per ampliar aquesta informació:


els materials de Montserrat Planella són molt interssants:
http://www.xtec.es/~mplanel4/imatge/fotomuntatge/fotomuntatge.htm
També aquest document PDF:
http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdsvp/media/modul_5/fotomuntatge.pdf
La web de Joan Garrigosa conté moltes idees que aplica a la publicitat:
http://www.garrigosastudio.com/
Es pot gaudir de l'esperit divertit de Joan Fontcuberta, ex professor de fotografia de la Facultat de Belles Arts a:
http://www.fundacion.telefonica.com/at/sputnik.html
http://www.fundacion.telefonica.com/at/ckarelia/paginas/04.html
O comprovar la utilització fraudulenta dels fotomuntatges a.
http://www.elpais.com/articulo/espana/fotos/trucadas/Franco/Hitler/elpepiesp/20061017elpepinac_19/Tes/Propostes de treballs per a l'Eso:

  • Barrejar un autoretrat amb un retrat pictòric de l'Història de l'art amb un programa d'edició:
botticelli1.jpg
Trobareu moltes imatges de l'història de l'art a:
http://www.wga.hu/
http://www.ciudadpintura.com

  • Realitzar un autorretrat a través de la recerca d'imatges que d'alguna manera donin un missatge sobre la pròpia personalitat.
robert.jpgnoemi.jpg
Robert Federico, autorretrat Noemi Panero
robert.jpg , noemi.jpg
victor.jpg sergi.jpg
Victor Aranda Sergi Gumbau
sergi.jpg , victor.jpg, sònia.jpg