(en construcció)


Enllaços a recursos de grafitti d'espiral de color¨
És interessant, en el següent video, obsevar com es treballa del blanc al negre