La màgia de composar
composició.swf


Grandària i pes visual
17-pes_visual.jpg
Composicions estàtiques i dinàmiques: composició-text1.jpg.

També cal considerar que els colors saturats, les formes grans atrauen més la nostra mirada, per tant "pesen" més visualment. Si no ho creus, visita aquest link.
Bàsicament però hi ha petites consideracions a tenir en compte quan enquadrem o composem les imatges:
composició fotogràfica.jpg

Altres conceptes que solen estructurar la composició són els de mòdul i ritme
a ritme africà
pots practicar realitzant plans seriats, fent mòduls bi i tridimensionals,

escher.jpg
coneixent Esher
composició.jpg
jocs de la National Gallery
recursos.jpgartecompo.jpg
artecompo, jocs
Xarxa isomètrica per imprimir.