Enllaços d'art educació
Aprender a analizar los mundos visuales que nos rodean, aprender a pararnos a observar, aprender a quitarnos la venda y dejar de estar ciegos, quizá sea la meta más importante de un profesional de la educación artística del siglo XXI, ya que algunos de los estudiantes se convertirán en constructores de productos visuales, pero todos, absolutamente todos son y serán espectadores. (Maria Acaso, 2009)


Visual i plàstica a l'Eso
Currículum vip
orientacions per al deplegament de la matèria de visual i plàstica a l'ESO
Buidat del nou currículum i consideracions per a l'avaluació d'E. Valero.
Wikis, Blocs, webs i altres virtuals d'art i educació a secundària
http://artefactory.nirewiki.com/ wiki de l'IES Antonio Domínguez Ortiz.
Plas TIC. recursos del Ministerio de Educación
videos d'art
Les cites del mes del bloc de Cisco González.
http://edu-plastica.blogspot.com/ de Cangas, Galícia, amb material bàsicament pictòric i treballs d'alumnes.
àrtic bloc d'educació vip en català i castellà.
Veure el bloc de l’IES Joan Oró de Lleida amb originals projectes d'art contemporani realitzats per alumnes.
AREL-ARTE amb estils i obres d'art comentades.
Biblioteca de recursos espiral cromàtica
Cercle cromàtic
las Tic en plástica, maribeleduca
web col.laborativa: arteweb
http://graphia.wordpress.com/ amb recursos de fotografia.
Plasticart amb treballs d'alumnes sobretot de dibuix.
Creem-imaginem
Tallers cooperatius d'artistes als instituts de secundària.
Experiències de J samarra dirigides als nadius digitals
Lamarta_profe
El bloc de Ramon Ballesté
Departament de dibuix de l'IES Diego Velazquez
Muntartistes
medialab
Molt interessants les experiències de la Petra Vlasman

Marc universitari
Actualitat en art-educació, jornades, llibres, propostes universitàries. A la secció "revista", hi ha penjats actualment tres articles molt interessants sobre educació artística en el discurs postmodern, la influència que hi exerceix internet i una aproximació als discursos moder/postmodern (ara en construcció; revisat 8/03/2011)
Més sobre modern/postmodern. Apunts 1 i 2 de Carlos Escaño de la Universitat de Sevilla. No pertany al marc universitari però aquí E. Valero ens fa un resum del marc post modern, aquí algunes consideracions curriculars postmodernes
Revista Educatio. Educació per al segle XXI. Vol 29-01-9011

Llibres
Maria Acaso: La educación artística no son manualidades: nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual. Madrid,2009

Reportatge de model d'escola expandidahttp://igualdad3000.blogspot.com/2009/11/documental-la-escuela-expandida.html
Simposi sobre educació expandida: http://www.zemos98.org/simposio/spip.php?article4

Poc formal però molt interessant

Nous procediments de construcció de l'aprenentatge: el portfoli
Revista de Educación a Distancia. Publicación en línea. Murcia (España). Año IX. Número monográfico VIII.- 30 de Abril de 2009. Número especial dedicado a Portafolios electrónicos y educación superior en España. http://www.um.es/ead/red/M8/
UNESCO
Unesco-cultura; el maig del 2010, s'ha celebrat a Seúl la Segona Conferència Mundial sobre l'educació artística. La primera es va celebrar a Lisboa al 2006 i d'ella va va sorgir La Hoja de ruta para la educación artística.
Aliança global per a la diversitat cultural.
Base de dades de gestió cultural:http://www.agetec.org/ageteca/patrimonio.htm

Articles
http://www.ub.es/boletineducart/boletineducart/info/model.htm de Fernando Hernàndez
Article: educar ¿para qué? (molt interessant): http://www.revista-noticias.com.ar/comun/nota.php?art=11&ed=1586

Recursos per a la Didàctica de l’Art Contemporani:
Tate Modern:
http://www.tate.org.uk/learnonline/
http://www.tate.org.uk/schoolsteachers/
Centre Pompidou:http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/0/766702B325C42288C1256DA400556EA9?OpenDocument&sessionM=4&L=3

Recursos per a la Didàctica de l’Art:Fundació Paul Getty: http://www.getty.edu/education/Project Zero, Universitat de Harvard : www.pz.harvard.edu/Estratègies de pensament visual (Visual Thinking Strategies): http://www.vue.org/whatisvts.htmlCrítica a les Estratègies de pensament visual:http://www.ucm.es/BUCM/revistas/bba/11315598/articulos/ARIS0606110209A.PDFMUPAI (Museo Pedagógico del Arte Infantil): http://www.ucm.es/info/mupai/Fundación Thyssen. Congreso Los Museos en la educación:http://www.educathyssen.org/museoabierto/Icongreso/index.php
Web per al professorat sobre Art Contemporani:
http://transversalia.net/
Recursos web 2.0
Idees inspiradores http://www.ideastoinspire.co.uk/index.html#4
llibretes col·laboratives: http://phobos.xtec.cat/butlletic/?p=3167
entorns d'aprenentatge: http://phobos.xtec.cat:80/butlletic/?p=3160
curs de moodle, glogster i tutorial de gloster
crea a l'edu365, docum enta

Models educatius
Algunes imatges sobre com aprenem segons Jordi Payeras (claudio naranjo, constructivisme,...)El constructivisme
Construccionisme:
http://www.mister-wong.es/user/joanmiquel/construccionisme/
(diversos articles)Introducció al construccionisme socialVideos al youtube relacionats amb educació i creativitat seleccionats per Jordi Payeras
Etapes del dibuix infantil i juvenil
Presentació de Mariona Grané basada en Lovenfeld
http://www.lmi.ub.es/evisual/contens/resums/evol_dibuix.pdf

Alguns personatges de referència
Paulo Freire:
http://www.institutpaulofreire.org/
http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire

Ana Mae Barbosa
article a arsdidas: http://www.arsdidas.org/publicaciones_revistas_articulo.php?id=3&ida=7

Jesús Martin-Barbero
http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Mart%C3%ADn-Barbero
article: http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999fjl/64jmb.htm
Fragment de: MARTÍN BARBERO, Jesús.
De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía, Gustavo Gilli, Barcelona, 1987
http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/martin_barbero2.pdf, entrevista

Kurt Lewin i la Teoria del camp: l’espai vital i el conflicte: http://www.alcoberro.info/pdf/psico46.pdf
Bertalanffy, Ludwig von, Teoria dels sistemes . http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/FiloXarxa.htm?http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/Bertalanffy.htm
Pàgina web de Francesc Esteve: http://www.francescesteve.es/inicio/
Reggio Emilia http://es.wikipedia.org/wiki/Escuelas_de_Reggio_Emilia, http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-133936.html, http://weblogs.clarin.com/educacion/archives/2006/11/las_escuelas_de_reggio_emilia_1.html
Tonucci: http://www.educalia.org/c/8nens/revista/persomes/tonucci_persona.htm, http://www.educared.org.ar/biblioteca/guiadeletras/archivos/tonucci_francesco/index.htm
Gaardner (1999): http://ca.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner, http://contexto-educativo.com.ar/2001/1/gardner.htm. http://www.slideshare.net/frances641/howard-gardner-170000?src=related_normal&rel=1897846, http://www.youtube.com/watch?v=WjUtxAOtvdg , amb el seu concepte d'intel·ligències múltiples.
Bibliografia en Educació artística
Biblioteca Rosa Sensat: http://www.rosasensat.org/antiga/biblioteca/6bib_26.html#A0
Cinema i educació
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/educacionycinetemas.htm

Enfocamants poc convencionals
No oblideu visitar la pàgina d'investigació en art