ELS SISTEMES DE REPRESENTACIÓ
Són representacions objectives en dos dimensions de la realitat tridimensional. Segons la funcionalitat de la representació n'utilitzem un o altre. El sistema cònic és el que més se sembla a com veuen els nostres ulls. El sistema acotat és útil per representar el relleu sobretot a la natura per treballs d'enginyeria o travesses a peu. La perspectiva axonomètrica i el sistema dièdric s'utilitzen sobretot en enginyeria industrial o en arquitectura, pel disseny d'objectes i espais.
sistemes de representació.jpg

  • Alguns recursos per treballar amb PERSPECTIVA AXONOMÈTRICA I SISTEMA DIÈDRIC
pràctiques isomètrica

dièdric per activitats per a primer d'Eso


Plantilla isomètrica per imprimir.
vistes-ax-text2.jpg
vistes-ax-text1.jpgI
aqui per a tercer d'ESO
exercicis interactius de F.O. de Lejarazu:
Tringulos2.jpg
aplicació flash
Diedrom: recurs per a entendre la relació entre
perspectiva axonomètrica i dièdric:
esfinge.gif

  • Recursos de peces,vistes i molt més:
    vistas.jpg
    vistas2.jpg
  • LA PERSPECTIVA CÒNICA
    link
  • ELS COSSOS GEOMÊTRICS (extret d'Editorial Casals)
Figures geomètriques que defineixen volums.
Dodecahedron.gifHexahedron.gifIcosahedron.gifOctahedron.gifTetrahedron.gif
Només hi ha cinc tipus de políedres
cossos_geomètrics.jpg


ALTRES RECURSOS A LA WEB

treballs d'alumnes

dièdric avançat diapositives http://miajas.com/DibujoTec/defplano.htm
! Dibuix tècnic Batxillerat en autocad
http://www.xtec.cat:80/~mjuvant2/dibuixtecnic/dibuixtecnic.htm